Káresemény bekövetkezése

A káresemény bekövetkezésekor az első teendő a baleseti (kék-sárga) bejelentő helyes kitöltése. Ez elengedhetetlen a kárrendezés esetén. A felelősség elismerésének tényét a megjegyzés rovatban (alul) alá kell íratni azzal a gépjárművezetővel, aki a balesetet okozta. Amennyiben a felelősség elismerésére egyik fél sem hajlandó, úgy annak ellenére, hogy ha személyi sérülés nem is történt, a kárrendezés zökkenőmentes lefoltyatása érdekében rendőrt kell hívni. A rendőrségi határozat a felelősség megállapításáról 60 nap után lesz jogerős. Amíg jogerős határozat nincs, addig a biztosító senkinek sem utal a kárrendezés érdekében. A rendőrségi határozatban megállapított felelős pénzbüntetésre számíthat, ezért a legcélszerűbb a helyszínen egymás között megállapodni a baleset elismerésének tényéről.


A baleset bekövetkezését a baleseti kárrendezés érdekében biztosítónak haladéktalanul be kell jelenteni. Ezt a gépkocsi telephelyre való beérkezésekor cégünk azonnal elintézi.


Célszerű a helyszínről akár minket is felhívni, mert ez az autó javítási-átadási, és a baleseti kárrendezés határidejét nagyban csökkentheti.